Läsa tillsammans

Välkommen till en temadag för läsombud, högläsare och bibliotekspersonal i Jämtland Härjedalen.

Ta chansen att inspireras och samtidigt lära dig mer om tillgänglighet och läsning inom äldreomsorg och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Tid och plats:Fredag 27 mars 2020, OSD, Östersund.

Mer information

Läs mer om program och om hur du anmäler dig.PDF

Text:Maria Stenquist

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214