De är nya ordförande i Region Jämtland Härjedalen

Ny mandatperiod med nya färger i den politiska ledningen innebär nya ansikten på ordförandeposterna i Region Jämtland Härjedalens politiska nämnder.

Sedan den 1 januari har Region Jämtland Härjedalen ett nytt politiskt styre bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Det är resultatet från valet till regionfullmäktige den 9 september som är grunden för vilka som styr regionen de kommande fyra åren.

Vid det nya regionfullmäktiges första sammanträde den 20 november valdes fullmäktiges nya ordförande och vice ordföranden. På sammanträdet den 11 december 2018 valdes ledamöter och ersättare till regionstyrelse, nämnder med mera. Genom det blev det också helt klart vilken politisk ledning regionen får.

Vilka är de?

Vi passade på att ställa några frågor till de nya ordförandena för att höra mer om vilka de är och vilka mål och visioner för regionen, det politiska arbetet och ekonomin de har för de kommande fyra åren.

 1. Vem är du?
 2. Vad kan du bidra med i Region Jämtland Härjedalen?
 3. Vad har du för mål och visioner för din ordförandeperiod i regionen?
 4. Vad tror du är viktigast att fokusera på för att förbättra regionens ekonomi?

Regionfullmäktiges presidium

Thomas Andersson, Centerpartiet

 1. Jag är 46 år, bor i Fåker med min sambo och jobbar med min pappa i ett företag som har hyvleri, snickeri och hyresfastigheter. Jag har även en återbruksbutik för begagnade varor för bygg, kontor och butik. Jag har varit aktiv i Centerpartiet sedan hösten 1995 och inom regionpolitiken sedan 1998.
 2. Jag hoppas att jag har erfarenhet som politiker på regional, lokal och internationell nivå som vi kan ha användning av för att regionen ska kunna utvecklas till en bra plats att leva och utvecklas på. Jag vill även bidra till att skapa ett bättre samtalsklimat där alla känner att de får vara med och utveckla vår demokratiska organisation.
 3. Mitt mål är att vi ska utveckla demokratiska former som fler vill engagera sig i för vård, service och regional utveckling. Medarbetare, förtroendevalda och medborgare ska känna att fullmäktige är till för deras skull.
 4. Jag tycker att det är viktigt att alla känner delaktighet i de förslag som diskuteras och att fler får bidra med goda idéer. Jag vill uppmuntra ett nytt ledarskap som bygger på dialog så att folk trivs oavsett om det är obekväma beslut som måste tas.

Regionstyrelsen

Eva Hellstrand, Centerpartiet

 1. Jag bor i Undersåker och har varit kommunpolitiker i Åre kommun, bland annat 10 år som kommunstyrelsens ordförande. Förra mandatperioden var jag andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, ersättare i regionstyrelsen och vice ordförande i ekonomiutskottet.
 2. + 3. Med lång politisk erfarenhet och ett tydligt ledarskap är mitt mål att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen, korta vårdköerna och utveckla samarbete och samverkan i hela länet.
 3. Det avgörande för ekonomin är att rätta till bristerna i styrning och ledning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tom Silverklo, Centerpartiet

 1. Jag är uppvuxen på Frösön, är gift och har tre barn samt en liten hund vi kallar Gucci. Mitt yrkesliv har i stort handlat om företagande och ledarskap. Har ofta klivit in i verksamheter som varit i behov av förändring. Detta blir mitt första politiska uppdrag i regionen.
 2. Jag får ibland frågan om jag vet hur vi ska "fixa" det här. Dels har vi ett nytt styre som har en annan inriktning på hur vi driver politik och ser på ekonomi. Jag tror dessutom att många av de svar som vi behöver finns hos medarbetarna. Så jag tänker fråga.
 3. Flera gånger sedan jag börjat och kommit med idéer har jag fått svaret: Det där har vi redan tänkt på... Flera gånger! Men, när jag vänt på frågan och undrat vad man fått för svar på sina idéer blir det ofta tyst. Kanske har svaren inte passat. Då är det skönt att kunna säga: Det är ett nytt styre nu. Dags att pröva goda idéer igen.
 4. Tillsammans med hela organisationen löser vi det här, helst genom breda politiska överenskommelser. Det blir säkert inte alltid hurrarop i korridorerna. Men det är viktigt att det görs och det handlar till stor del om ledarskap och stort förtroende människor emellan.

Regionala utvecklingsnämnden

Elise Ryder Wikén, Moderaterna

 1. Jag är 50 år, friluftsmänniska med två söner, uppvuxen i Brunflo, bor nu i Skålan. Är utbildad civilingenjör/lantmätare och jobbar med att upprätta detaljplaner. Har varit fritidspolitiker för moderaterna sedan 2006, oppositionsråd i Bergs kommun sedan 2010, sedan 2015 även ordförande för infrastrukturutskottet i regionen.
 2. Jag tror att min kommunala erfarenhet, både som tjänsteperson och politiker, är en stor tillgång för att bidra till länets utveckling. Jag är orädd, bestämd och prestigelös och jag tror att det är egenskaper som kan bidra i regionens arbete.
 3. Regional utveckling ska vara motorn i länets tillväxt. Som region ska vi vara drivande och sammanhållande i utvecklings- och tillväxtfrågor. Med ökad befolkning, fler besökare och växande näringsliv kan vi skapa större skatteunderlag så att vi kan fortsätta erbjuda bra service och bra vård.
 4. Det kommer att bli ett tufft arbete men vi behöver titta över hela regionens verksamhet. Alla behöver hjälpas åt, personal, politiker och medborgare. Budgetdisciplin är nödvändigt samtidigt som vi måste ha ett tydligare och mer närvarande ledarskap som följer upp och kontrollerar.

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Anton Nordqvist, Miljöpartiet

 1. Boende i Brunflo. Jag började i politiken 2016 då jag kom in i regionstyrelsen efter Anna Hildebrand (MP).
 2. Jag hoppas att jag kan bidra med nya tankar och idéer och en ny typ av samarbetsvilja där vi gör mycket mer tillsammans.
 3. Som ordförande i min nämnd hoppas att jag det arbete som vi gör tillsammans med kommunerna fördjupas och att vi kommer varandra närmare.
 4. Det tror jag också är nyckeln till ett bättre ekonomiskt resultat – är vi små måste vi vara smarta, inte sitta och sura på egen kammare.

Gemensamma nämnden för upphandling

Mats E Nilsson, Liberalerna

 1. Öron-näsa-halsläkare vid Östersunds sjukhus sedan 1983. Liberal sedan 2014.
 2. Jag har funderat över upphandlingar av utrustning som opererande doktor och vad gäller hjälpmedel på grund av min muskelsjukdom, har själv elrullstol och rullator.
 3. Vill ge vård och hjälp till var och en efter behov av hjälpmedel.
 4. Det är svårt med ekonomin i regionen men jag vill medverka till rättvis användning. Ibland kan det få vara lite enklare eller billigare men ändå ge bra hjälp och stöd så resurserna räcker till de som behöver mer.

Utöver dessa sex nya ordförandenamn är även Kia Carlsson, Liberalerna, ny på ledarposten i patientnämnden.

För mer information om alla valda ledamöter och ersättare i nämnder, revision, råd, bolag med mera – se protokoll från regionfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018.

Text: Sara Rönnberg

2 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se