Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Tisdag 16 juni webbsänds årets tredje fullmäktigesammanträde från Hörsalen, Östersunds sjukhus på Region Jämtland Härjedalens webbplats: www.regionjh.se/webbtv

Sändningarna startar tisdag kl. 9:45

Handlingarna kan du läsa här.    

Till regionfullmäktiges webbsändningar.    

För att begränsa risken för smittspridning uppmanas allmänheten och media att följa fullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214