Pressinbjudan: Välkomna till Regiondagen 2019

Inbjudan till media att delta på Regiondagen 2019. Lyssna till Göran Larsson, forsknings- och innovationsdirektör på Region Jämtland Härjedalen som berättar om Framtidens välfärdstjänster. Du får bland annat höra vad som händer när offentlig sektor och näringsliv krokar arm, då får vi en uppväxling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig! Det finns också tillfälle att ta del av ämnet Morgondagens medborgare och medarbetare, med Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies från Kairos Future. 

- Vi vill genom att anordna Regionsdagen ge tillfälle till medborgare, näringsliv och offentliga aktörer att ta del av och ytterligare fördjupa sig i arbetet med regional utveckling och de frågor vi ska prioritera i vårt län säger Maria Kumpula, samordnare för den regionala utvecklingsstrategin inom Region Jämtland Härjedalen.

På Regiondagen finns möjlighet att höra mera om Framtidens välfärdstjänster; om symbiosen mellan näringsliv och offentlig sektor. Hur vi båda är beroende av varandra när vi utvecklar nya digitala lösningar för offentlig sektor. E-Hälsocentrum tas upp som en viktig samverkansarena och ekosystem för eHälsoutveckling.

- Jag kommer också prata om hur våra stora EU-projekt bidrar till den regionala utvecklingen och vår plan på att dela med oss av våra erfarenheter i ett Resurs Center för EU-projekt, säger Göran Larsson, Forsknings och innovationsdirektör Region Jämtland Härjedalen

Plats: Folkets Hus (fd. OSD) i Östersund

Datum: 15 november 2019

Tid: Fredag kl. 08.15 – 16.00

Om Regiondagen

Det genomgående temat för Regiondagen 2019 är den Regionala utvecklingsstrategin som just nu revideras. Dagen kommer att erbjuda dig som deltagare både en del där du lyssnar och ges möjlighet att fördjupa din kunskap om vårt län, samt förhoppningsvis inspireras i ditt fortsatta arbete. Den andra delen handlar om att vara aktiv i en workshop. Du förväntas dela med dig av dina tankar, kunskap och kompetens i diskussioner som bäddar för vårt kommande arbete med regional utveckling och de viktiga prioriteringar som vi i Jämtlands län behöver göra framöver.

Målgrupp: Media, tjänstemän, förtroendevalda, representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.

PROGRAM

För att se mer info om föreläsare, inspiratörer och punkternas innehåll. Se mer information; "På scen" och/eller "Workshop". (Mindre redigeringar i programmet kan förekomma)

08.15-08.55 Registrering och fika

09.00-09.20 Inledning

- Landshövding Jöran Hägglund & ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Elise Ryder Wikén inleder samt hälsar alla välkomna.

- Moderatorerna har ordet, Marina Gregorsson & Annelie Lanner

09.20-10.35 BLOCK 1 - Analys & uppföljning

- Läget i länet, Emma Persson & Ilkka Kemppainen, Region Jämtland Härjedalen

- Strukturanalys Jämtlands län - Länets regionala utvecklingsförutsättningar, Patrik Tornberg, Seniorkonsult WSP Advisory

- Första reflektionerna kring de inspel som kommit in gällande revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin, Maria Kumpula, Region Jämtland Härjedalen

10.35-10.45 PAUS

10.45-11.45 BLOCK 2 - Föreläsningar & Inspiration

- Länets nya energi- och klimatstrategi 2020 - 2030: tillsammans ökar vi takten i omställningsarbetet! Jimmy Nilsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län & Kim Strömmer, Region Jämtland Härjedalen

- När offentlig sektor och näringsliv krokar arm så får vi en uppväxling i utveckling av hälso- och sjukvård som vi inte trodde var möjlig - Göran Larsson, Forsknings och innovationsdirektör Region Jämtland Härjedalen

- En hälsning från Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth

11.45-12.45 LUNCH

12.45-14.00 BLOCK 2 - Föreläsningar & Inspiration

- Enligt Nadja - Vi får – genom Stephanie Wendt – höra Nadja Boulangers pianospel och reflektioner.

- Morgondagens medborgare och medarbetare - Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies, Kairos Future.

- Intro till workshop kring "Bortom BNP-tillväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande - Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH

14.00-15.40 BLOCK 3 - Workshop kring "Bortom BNP-tlllväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande, Sverige 2050.

Mer info om workshopen, se "Workshop".

Workshopansvariga: Elin Nirjens, Karolina Nätterlund, Jimmy Eriksson, Emma Persson & Maria Kumpula från Region Jämtland Härjedalen

(Fika finns från kl.14.30)

15.40-16.00 BLOCK 4 - Vi knyter ihop dagen tillsammans

Moderatorerna Marina Gregorsson & Annelie Lanner

- Regionala Utvecklingsdirektören Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen, reflekterar över dagen.l

Länk till websändning:

https://www.youtube.com/watch?v=7UY8nW5FV_E

För mer information

Maria Kumpula, Område Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen, e-post: maria.kumpula@regionjh.se, telefon: 063-14 66 26

Maria Stenquist, pressansvarig för Område Regional utveckling, e-post: maria.stenquist@regionjh.se altn. mobil: 072- 733 37 51

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se