Införande av kolorektal screening minskar cancer

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att erbjuda screening för cancer i änd- och tjocktarm, så kallad kolorektal cancer, för alla mellan 60 och 74 år. Åldersgränserna baserar sig på rekommendation från socialstyrelsen. 

– Kolorektal cancer är den fjärde vanligaste cancerformen i landet, och vi räknar med att detta kommer både att minska lidande för patienter och innebära att vi kan använda vårdresurserna på ett mer effektivt sätt, säger Lennart Ledin (L), som är 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Allmän screening för kolorektal cancer rekommenderas av både EU-organ och Socialstyrelsen från och med i år. Det innebär att ett avföringsprov skickas in, undersökes och vid förekomst av blod kallas personen till fortsatt undersökning.

För Region Jämtland Härjedalen beräknas en ökning av antalet koloskopier med cirka 200 per år. Det innebär en ökning av dagens kostnader, som inte går att räkna hem omedelbart, då de cancerfall som upptäcks nu skulle ha genererat kostnader längre fram. En beräkning av de rörliga kostnaderna utifrån hur det ser ut i regioner som redan inför det landar kring 1,8 miljoner kronor.

– Vi har givit regiondirektören i uppdrag att utforma införandet av screeningen på så sätt att driftkostnaderna kan hanteras inom befintliga ramar och att eventuella investeringar hanteras inom ordinarie prioritering av investeringsbehov, säger Lennart Ledin.

Ledin betonar dock att regionen har goda förutsättningar för detta då det finns utbildade koloskopisjuksköterskor, något som inte alla regioner har. Planen är också att skapa ett system för utskick av tester, bokning/kallelser samt ett screeningregister tillsammans med övriga regioner i norr, och därmed minska kostnader för detta jämfört med en lokal lösning.

FÖR MER INFORMATION

Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070 327 99 47

Anna Warg, områdeschef kirurgi, tfn 070 246 39 59

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se