Jämtlands läns första publika snabbladdare för lastbilar invigs

Utbyggnaden av snabbladdare för tung trafik går fortare än förväntat i Jämtlands län. Nu invigs de första publika lastbilsladdarna i Brunflo och fler är på gång.

– Kraftfulla laddare är en del i vår satsning på att bygga Sveriges första e-truckcenter, säger Rasmus Lindé på LIR Teknik.

Lokala företaget LIR teknik AB har byggt fyra snabbladdare vid sin nya lastbilsverkstad i Brunflo med stöd av Energimyndigheten. I samband med invigningen på Lastarvägen i Brunflo visar Lundstams Återvinning och Sandberg & Jonsson upp sina elektriska lastbilar från Volvo och Scania.

Satsningen i Brunflo har även fått internationell uppmärksamhet. Lastbilstillverkaren DAF från Nederländerna lyfter fram Brunfloföretaget som ett föredöme inom elektrifieringen. En delegation från DAF kommer närvara under invigningen och finnas tillgänglig för frågor som rör den senaste generationens el-lastbilar.

– Jag är imponerad över satsningarna som görs av länets företag. Nu blir det viktigt att upphandla utsläppsfria transporter, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonas Andersson (S).

Tillsammans med landshövding Marita Ljung kommer han inviga laddarna som ska leverera upp till 350 kW. Landshövdingen och regionala utvecklingsnämndens ordförande skrev under länets så kallade Elektrifieringslöften för två år sedan.

– Vi på Länsstyrelsen har haft i uppdrag av Regeringen att stötta Energimyndigheten i bedömningen av var laddstationer för tunga fordon lämpligast placeras, säger Marita Ljung. – Ett uppdrag som varit lätt att utföra tack vare länets framtidsorienterade företag och vårt fina samarbete med Regionen och övriga involverade aktörer.

När konsultföretaget WSP på uppdrag av projekt Förnybart i tanken, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen för 1,5 år sedan utredde förväntad utbyggnadstakt för lastbilsladdare i Jämtlands län var bedömningen att det till 2030 skulle finnas lastbilsladdare på sex platser. Nu ser detta ut att infrias redan 2024. LIR Teknik bygger även laddare anpassade för tung trafik i Brånan tillsammans med Reaxcer, i Bräcke och Vemdalen tillsammans med Nimbnet och gör egna satsningar i Pilgrimstad, Stugun och Lidsjöberg. Samtidigt bygger Lundstams Återvinning lastbilsladdare i Lugnvik och Järpen.

– Nu samlar vi företagen för att ta fler och snabbare, steg, säger Jimmy Anjevall. Som en del av sitt arbete vid Jämtkraft leder Jimmy Anjevall arbetet med elektrifiering av transportsektorn inom ramen för initiativet “Fossilfri konkurrenskraft – Så blir Jämtland Härjedalen fossilfritt och får starkare företag”.

Välkommen att vara med vid invigningen av lastbilsladdarna och träffa några av de företag i Jämtlands län som driver arbetet med att ställa om till utsläppsfria tunga transporter.

Tid: 8 juni klockan 09:00

Plats: Lastarvägen 4, Brunflo

Karta som visar placeringen av lastbilsladdare som beviljats statligt stöd.Förstora bilden

Kartan visar var lastbilsladdare som beviljats statligt stöd är placerade. Klicka för att se kartan i större format. Illustrationen är fri för medierna att använda. Illustratör: Elisabet Aagard, Region Jämtland Härjedalen.

För mer information:

Rasmus Lindé, VD LIR teknik AB
072-580 63 45 eller rasmus@lirteknik.se

Jonas Andersson (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande
070-649 64 04 eller jonas.andersson@regionjh.se

Marita Ljung, landshövding
010-225 34 00 eller marita.ljung@lansstyrelsen.se

Jimmy Anjevall, arbetsgruppen för elektrifieringen av transportsektorn/Jämtkraft
063-14 93 59 eller jimmy.anjevall@jamtkraft.se

Elisabeth Wickzell, Förnybart i tanken
073-712 50 78 eller elisabeth.wickzell@regionjh.se

Förstora bilden

Text: Elisabeth Wickzell.