Pressinbjudan till Regiondagen samt smygsläpp av rapporten Läget i länet

Hur står det egentligen till med Jämtlands län? Den 1/3 är det återigen dags för Regiondagen då vi sammanfattar läget i länet, i år med ett särskilt fokus på länets företagande. 

Under dagen lyssnar vi in näringslivet och presenterar resultatet av den årliga rapporten Läget i länet. Rapporten släpps officiellt den 1/3 men är fri för media att ladda ned och rapportera ifrån redan idag. Rapporten finner du längst ned på denna sidan tillsammans med programmet för dagen.

Intervjuer kommer erbjudas vid lunchuppehållet (kl12-13). Då finns möjlighet att intervjua föredragshållare, representanter från länets näringsliv, Landshövding Jöran Hägglund samt Regionråd Robert Uitto.

Eventet äger i vanlig ordning rum på OSD i Östersund och arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län, i år genom samverkan med Samling Näringsliv Jämtlands län och Handelskammaren Mittsverige.

Varmt välkommen.

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se