Region Jämtland Härjedalen deltar i Staare 2018

Genom Staare 2018 firas minnet av att det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie hölls i februari 1918. Höjdpunkten är festivalveckan 5–11 februari med möten, firande, föredrag och kulturella aktiviteter i Östersund (Staare på sydsamiska). Vi som är samisk förvaltningsmyndighet vill så klart delta i det.

– Som förvaltningsmyndighet har vi ständigt med oss samiska perspektiv på olika sätt i våra verksamheter, och vill så klart fokusera lite extra i och med jubileet. Vårt program riktar sig till stor del till medarbetare hos oss och i kommunerna, men är även öppet för andra intresserade, säger Sofia Kling, utvecklingsstrateg i Region Jämtland Härjedalen. 

– Vi vill öka kunskapen om samisk kultur och levnadssätt, och de kopplingar det kan ha till vården. Bland annat kring psykisk hälsa och akutsjukvård i extrem glesbygd. Viktiga delar att ha med oss i vår verksamhetsutveckling, berättar Sofia Kling och tillägger:

– Vi har också skapat en utställning som visar delar av den slöjd och konst med ursprung i Saepmie som vi har i vår samling. Utställningen invigs 5 februari av regionfullmäktiges ordförande Margareta Winberg och Jimmy Eriksson, enhetschef inom kulturen i Region Jämtland Härjedalen. Dessutom är vi med och arrangerar föreläsningar om språk och litteratur, och på samiska nationaldagen 6 februari firar vi med samisk mat i Restaurang Kajutan på sjukhuset.

Vårt program finns på regionjh.se: bit.ly/2iXoM3A

För mer information:

Sofia Kling, utvecklingsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-14 76 22 E-post: sofia.kling@regionjh.se

Om konstutställningen Det som är nu. Dïhte mij daeliePDF:
Vanessa Sahlman, konsthandläggare, bildkonsten, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 076-101 46 40 E-post: vanessa.sahlman@regionjh.se

Mer om vårt arbete som förvaltningsmyndighet: regionjh.se/nationellaminoriteter

Buerie Båeteme! Välkommen!

Text: Linda Henriksson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214