Fokusvecka psykisk hälsa vecka 40 - Vad kan vi göra för att bryta ensamheten?

För personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar samt alla medborgare som vill lära sig mer om detta ämne.

För andra året i rad arrangerar Region Jämtland Härjedalen i samarbete med länets kommuner och organisationer en fokusvecka för psykisk hälsa med fokus på yngre och äldre.

Veckan kommer att innehålla föreläsningar (på plats och digitalt), workshops, öppna mötesplatser, teaterföreställning, film med mera.

För program och fullständig information se www.regionjh.se/fokusveckapsykiskhalsa

Hjärtligt välkomna att delta!

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se