Mobiliseringsmöte inom cirkulär ekonomi.

Tillväxtverket bjuder in till nationellt mobiliseringsmöte. Syftet är att sprida information, inspiration och skapa kontakter mellan programområden.

Har ni idéer runt cirkulär ekonomi? Tillväxtverket bjuder in till ett nationellt möte för att visa finansieringsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi.

Det finns nu utlysningar inom alla regionala program och det finns många gemensamma nämnare, läs mer här om dem. Målgruppen för insatserna är små och medelstora företag.

Digitalt möte 10 februari kl 10.00-11.00
Läs mer samt anmälan på denna länken.

Syftet är att skapa ett forum för att ge en nationell överblick över Regionalfondens möjligheter inom cirkulär ekonomi, ge inspiration runt europeiska strategier, en nationell utblick och förhoppningsvis nya kontakter att jobba vidare med.

Vilka bjuds in? Inbjudan går ut brett bland aktörer som arbetar eller vill arbeta med cirkulär ekonomi inom en rad områden.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se