Medarbetare

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat

Här hittar du information gällande Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens- och ledarförsörjning, Lön och avtal samt företagshälsovård.     

Medarbetare


I listan nedan finner du direktlänkar till ärendedokument inom dokumentkategorin Medarbetare i formatet:

Sökväg för dokumentet i ledningssystemet
Dokumentnamn
Dokumentnummer-versionsnummer
Länk till dokumentet

Ärendedokument Medarbetare

Ledningssystem/Medarbetare/Hälsa och arbetsmiljö/Arbetsmiljö/Systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer vid Hot och våld i Region Jämtland Härjedalen
30889-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e742f685-7eb7-45e6-82c9-ee02bede4a1c.docx

Ledningssystem/Medarbetare/Hälsa och arbetsmiljö/Arbetsmiljö/Systematiskt arbetsmiljöarbete
Plan för hantering av höga temperaturer/värmebölja
25423-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7d70c2fc-8c9d-46b0-a4ea-fe313f1164b8.docx

Ledningssystem/Medarbetare/Kompetensförsörjning/Anställning
När medarbetare kan misstänkas för brott
53693-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e32cd4e4-26ed-448a-817d-3309281879c6.docx

Ledningssystem/Medarbetare/Kompetensförsörjning/Omställning, avslut av anställning
När medarbetare kan misstänkas för brott
53693-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e32cd4e4-26ed-448a-817d-3309281879c6.docx

Ledningssystem/Medarbetare/Kompetensförsörjning/Utbildningsfrågor
Överenskommelse om semesterbestämmelser lektorer
10391-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e1ed2c7f-2ba7-4408-9344-cd7e2744478f.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Kompetensförsörjning/Utbildningsfrågor
Avtal finansiering av pensionskostnader lektorer
10374-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0361efac-2a0a-4221-a70c-edcc57a550b3.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Ledarförsörjning och chefsuppdrag/Chefsrekrytering
Regler för tidsbegränsade avtal för bitr. enhetschefer inom Region Jämtland Härjedalen
48483-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/22018a5c-bd37-4b9e-a67e-01d017b70251.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Ledarförsörjning och chefsuppdrag/Chefsuppdrag
Fördelning av ansvar för informationssäkerhet
17174-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ef01d9eb-00b3-4858-802d-0abe5b47f30b.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Lokala kollektivavtal
Lokalt kollektivavtal om samverkan i Region Jämtland Härjedalen 2018
28859-5
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e3042b89-faec-4ee4-9069-26146b2af4b3.docx

Ledningssystem/Medarbetare/Lön och avtal/Resor
Regiongemensamma regler för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen
13111-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/96b2bf14-a380-4812-aaa3-0e5bfd3a9e2e.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Personalbokslut
Personalbokslut 2017
44037-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ea12f37e-ee54-4163-ab43-c7b7683ab797.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Personalbokslut
Personalbokslut 2016
37536-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/dd97ad6c-d810-4eee-b308-50ff549f2fa7.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Personalbokslut
Personalbokslut 2015
31419-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c6d99e8f-0807-4682-b6fd-2f7bd36b32cf.pdf

Ledningssystem/Medarbetare/Personalbokslut
Personalbokslut 2014
34269-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e9cc3b1e-9b86-41ad-a36f-347a3af45367.pdf