Miljöarbete

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för både sjukvård, regional utveckling och kultur. Denna omfattande verksamhet har en stor påverkan på miljön, dels genom användandet av naturresurser i form av energi och material och dels genom utsläpp till luft, mark och vatten.

Regionen har infört ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001 och EMAS (EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision). Miljöledningssystemet strukturerar miljöarbetet och gör det lättare att följa upp miljömålen.

Som första landsting i Europa har Region Jämtland Härjedalen certifierat all verksamhet enligt ISO 14 001 och EMAS .

Kort miljöfakta om regionen

Avfall (2015)
Total avfallsmängd: 871 ton
Farligt avfall och "sjukvårdsrelaterat" avfall: 51 ton

Koldioxidutsläpp (2015)
Energianvändning: 842 ton koldioxid
Tjänsteresor och transporter: 1 678 ton koldioxid Lustgasanvändning: 336 ton koldioxid (lustgas omräknat i koldioxidekvivalenter)

Ekologiska livsmedel (2015)
Andel ekologiska livsmedel: 27,2 %

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214