Miljöarbete

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för både sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Denna omfattande verksamhet har därmed en stor påverkan på miljön, dels genom användandet av naturresurser i form av energi och material och dels genom utsläpp till luft, mark och vatten.

Regionen har infört ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001 och EMAS (EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision). Miljöledningssystemet strukturerar miljöarbetet ger en modell för ständiga förbättringar.

Som första landsting i Europa har Region Jämtland Härjedalen certifierat all verksamhet enligt ISO 14 001 och EMAS .

Kort miljöfakta om regionen

Avfall (2022)
Total avfallsmängd: 886 ton
Farligt avfall och "sjukvårdsrelaterat" avfall: 93 ton

Koldioxidutsläpp (2022)
Energianvändning: 297,8 ton koldioxid
Tjänsteresor och transporter: 827,7 ton koldioxid
Lustgasanvändning: 230,6 ton koldioxid (lustgas omräknat i koldioxidekvivalenter)

Ekologiska livsmedel (2022)
Andel ekologiska livsmedel: 31,8 %

ISO 14001
EMAS  S-000261