Miljöredovisning

EMAS ställer krav på en årlig offentlig miljöredovisning som ska innehålla uppföljningar av miljömålen.

I miljöboksluten redovisar vi hur miljömålen måluppfyllelse, det finns även information om avfallsmängder, koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning.