Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regiondirektör
Hans Svensson. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Ekonomiavdelningen: Peter Rönnholm

Personalavdelningen: Krister Eriksson

Smittskydd: Mikael Widerström

Hälso- sjukvård:
Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Närstöd:
Hälso- och sjukvårdssamordnare: Anna-Karin Andersson

Områdeschefer;

Akutvård: Birgitta Barkne Nilsson

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Birgitta Barkne Nilsson

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Diagnostik, teknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Helena Westin

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Mia Ajax

Kirurgi: Anna Warg

Kvinna: Iréne Hoglert

Ortopedi: Lars Holgén

Patientsäkerhet: Maria Söderkvist

Primärvård: Anna Granevärn.

Psykiatri: Ylva Drevstad Frid

Ögon och öron: Pär Byenfeldt

Regional utveckling:
Anders Byström, Regional utvecklingsdirektör och biträdande regiondirektör

Närstöd:

Förvaltningscontroller: Arne Nilsson
Internationell strateg: Anna Omberg
Samordnare: Maria Berglund och Maria Kumpula

Områdeschefer;

Infrastruktur och kommunikationer: Berit Eriksson
Kollektivtrafik: Marie Nordmark
Kultur: Ingrid Printz
Näringsliv: Martina Lundholm
Välfärd, klimat och kompetens: Marina Gregorsson

Tjänstemannaorganisation Regionstaben
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regionstaben:
Mikael Ferm, Stabschef

Avdelningschefer;

Fastighetsavdelningen: Jörgen Svensson

Regionservice: Joakim Rödin

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Göran S. Larsson

Samordningskansliet: Mikael Ferm

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Anna Frisk

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Kommunikationsavdelningen: Sara Nilsson