Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Regiondirektör
Hans Svensson. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Ekonomiavdelningen: Jennie Eriksson

HR-avdelningen: Krister Eriksson

Smittskydd: Mikael Widerström

Hälso- sjukvård:
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Maria Söderkvist

Divisionschefer:
Opererande områden: Elisabeth Liljekvist
Medicinska områden: Göran Örnung
Nära vård: Anna Granevärn

Hälso- och sjukvårdssamordnare: Anna-Karin Andersson

Områdeschefer;

Akutvård: Anna Granevärn

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Ulrika Östberg

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Diagnostik, teknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Stefan Stjärnström

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Mia Ajax

Kirurgi: Rickard Högström

Kvinna: Iréne Hoglert

Ortopedi: Kristian Stjerna

Patientsäkerhet: Tina Arenstig

Primärvård: Anna Granevärn.

Psykiatri: Iréne Hoglert

Ögon och öron: Pär Byenfeldt

Regional utveckling:
Anders Byström, Regional utvecklingsdirektör och biträdande regiondirektör

Närstöd:

Förvaltningscontroller: Arne Nilsson
Samordnare: Maria Berglund och Maria Kumpula

Områdeschefer;

Hållbar tillväxt: Anna Halvarsson
Kollektivtrafik: Marie Nordmark
Kultur och bildning: Ingrid Printz

Tjänstemannaorganisation Regionstaben
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Regionstaben:
Mikael Ferm, Stabschef

Avdelningschefer;

Fastighet: Jörgen Svensson

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Pelle Håkansson

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Johan Palm

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Kommunikationsavdelningen: Sara Nilsson

Regionservice: Joakim Rödin

Samordningskansliet: Mikael Ferm