Smarta kylskåp

Nu hittar du smarta varuautomater på flera platser på Östersunds sjukhus. Där kan du köpa mat och dryck dygnet runt. De smarta kylskåpen ska öka tillgängligheten för personal, patienter och närstående.

Skåpen är en förlängning av Café Entré. Här kan du handla mat när fiket är stängt, eller under korta raster när du inte hinner gå dit eller köa.