Samtyckesblankett för medverkan i film, foto, ljud och text

Här under lämnar jag mitt samtycke till att foton, filmer och ljud inspelade/tagna enligt angivet datum nedan, samt text kopplad till dessa foton/filmer/ljud, fritt får användas i Region Jämtland Härjedalens samtliga produktioner och kanaler samt i vissa fall av tredje part godkänd av regionen, om inget annat anges under rubriken ’Eventuella kommentarer'.

Samtycket innefattar regionens bildbank, webbplats, intranät och sociala medier samt övriga webbplatser och produktioner som Region Jämtland Härjedalen är delaktig i.

Samtycket gäller utan tidsbegränsning men är möjligt att ta tillbaka efter kontakt med regionens kommunikationsavdelning.

De personuppgifter som anges nedan lämnas till Region Jämtland Härjedalen och kommer enbart att användas av regionen för att administrera foto-/film-/ljudfiler och för att vid behov kunna kontakta avbildad person.


Om person under 18 år förekommer i foto, film eller ljud behöver vi en av målsman signerad samtyckesblankett. Den kan laddas ned här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyllas i samt signeras och sedan antingen postas till oss på adress:
Region Jämtland Härjedalen, Kommunikationsavdelningen, Box 654, 831 27 Östersund eller skannas in och mailas till: samtycke@regionjh.se

Samtyckesblankett

Uppgifter om samtyckande
Uppgifter om samtyckande
Jag tillåter att bild, film, ljud, text får användas fritt enligt ovan. * (obligatorisk)
Jag tillåter att bild, film, ljud, text får användas fritt enligt ovan.


Eventuella undantag i ovan godkännande.

Ange i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD ( t.ex. 2021-05-18)
Min roll i foto/ film/ ljudupptagningen * (obligatorisk)
Min roll i foto/ film/ ljudupptagningen