Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

Ett diarium syftar till att

  • visa att myndigheten handlagt varje ärende enligt lagar och förordningar
  • möjliggöra återsökning av ärenden hos myndigheten
  • säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

I diariet registreras handlingar som kommer till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se