Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:

 • 2019-10-03

  Justerat protokoll regionstyrelsen 2019-09-24--25 §§ 137-166


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-03
  Datum då anslaget tas ned: 2019-10-24
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2019-09-24--25

 • 2019-10-01

  Justerat protokoll från gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter2019-09-17 §§ 28-41


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-01
  Datum då anslaget tas ned: 2019-10-23
  Handlingar: Justerat protokoll 2019-09-17

 • 2019-09-26

  Justerat protokoll Förbundsstyrelsen, Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019-09-16


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-26
  Datum då anslaget tas ned: 2019-10-17
  Protokollets förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214