Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:

 • 2019-12-06

  Justerat protokoll Regionfullmäktige 2019-11-26 §§ 118-143


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-06
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-27
  Handlingar: Protokoll regionfullmäktige 2019-11-26

 • 2019-11-28

  Justerat protokoll Regionrevisorerna 2019-11-12--13, §52-58


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20
  Handlingar: Justerat protokoll 2019-11-12--13

 • 2019-11-28
  Justerat protokoll Gemensamma nämnden för upphandling 2019-11-11, §§ 42-52Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-27
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18 Handlingar: Protokoll GNU 2019-11-11
 • 2019-11-27

  Justerat protokoll regionstyrelsen 2019-11-26 §§ 195-199


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-27
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2019-11-26

 • 2019-11-26

  Justerat protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11-21, § 111-127Beslut:


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-26
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-18
  Handlingar: Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11-21

 • 2019-11-25

  Justerat protokoll Patientnämnden 2019-11-14, §§ 75-91


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-25
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-13
  Handlingar: Justerat protokoll patientnämnden

 • 2019-11-20

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2019-11-19, §§ 175-186


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-20
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2019-11-19

 • 2019-11-12

  Justerat protokoll regionstyrelsen 2019-11-05--06 §§ 167-194


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-12
  Datum då anslaget tas ned: 2019-12-03
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2019-11-05--06

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214