Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Det finns inga aktuella tillkännagivanden att visa

Anslag:

 • 2020-10-22

  Justerat protokoll extra regionstyrelse 2020-10-19 §§ 168-172


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-20
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-11
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2020-10-19

 • 2020-10-15

  Justerat protokoll Förbundsstyrelsen, Samordningsförbundet i Jämtlands län 2020-09-25


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-15
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-07
  Handlingar: Protokollet förvaras på Samordningsförbundet i Jämtlands län

 • 2020-10-15

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2020-10-13 §§ 129-154


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-15
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-05
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2020-10-13

 • 2020-10-12

  Justerat protokoll regionrevisorerna 2020-09-28 §§ 53-57


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-12
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-03
  Handlingar: Justerat protokoll 2020-09-28

 • 2020-10-08

  Justerat protokoll regionstyrelsen 2020-09-29--30 §§ 138-167


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-08
  Datum då anslaget tas ned: 2020-10-29
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2020-09-29--30