Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:


 • Justerat protokoll Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026, 2022-05-05 §§ 21-25


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-23
  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-13
  Handlingar: Protokoll Beredningen 2022-05-05


 • Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2022-05-17, §§ 52-89


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-19
  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2022-05-17


 • Justerat protokoll regionrevisorerna 2022-05-04--05 §§ 31-35


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18
  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-02
  Handlingar: Protokoll regionrevisorerna 2022-05-04--05


 • Justerat protokoll regionstyrelsen 2022-05-12 §§ 100-101


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-16
  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-06
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2022-05-12


 • Justerat protokoll regionstyrelsen 2022-05-03--04 §§ 70-99


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-16
  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-06
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2022-05-03--04


 • Justerat protokoll regionfullmäktige 2022-04-26--27 §§23-54


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-09
  Datum då anslaget tas ned: 2022-05-30
  Handlingar: Protokoll regionfullmäktige 2022-04-26--27

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se