Justerat protokoll Patientnämnden 2020-05-14 §§ 19-35

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-22

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-12

Handlingar: Justerat protokoll 2020-05-14

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214