Extra regionfullmäktige 26 maj 2020 kl.18.00

Datum för tillkännagivande: 2020-05-14

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus

För att minska risken för smittspridning uppmanas allmänheten att följa sammanträdet via webbsändningen.

Kallelse tillgängliggörs tisdag 19 maj.

Handlingar: Protokollsutdrag fullmäktiges presidium 2020-05-05PDF § 38

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214