Kallelse extra Regionfullmäktige 2020-05-26

Datum för tillkännagivande: 2020-05-19

Tid och plats: Kl.18.00 i Hörsalen, Östersunds sjukhus

På grund av regionens besöksrestriktioner och för att minska risken för smittspridning uppmanas allmänheten och media att följa sammanträdet via webbsändningen

Handlingar: Kallelse regionfullmäktige 2020-05-26

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214