Kallelse Regionfullmäktige 2019-06-18--19

Datum för tillkännagivande: 2019-06-12

Allmänhetens frågestund 18 juni kl 13.00

Handlingar: Kallelse regionfullmäktige 2019-06-18--19

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214