Kallelse regionstyrelsen 2020-05-25--26

Datum för tillkännagivande: 2020-05-18

Handlingar: Kallelse regionstyrelsen 2020-05-25--26

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214