Utskott för kollektivtrafikfrågor

Utskottet har som uppgift att inom kollektivtrafikområdet arbeta med:

  • Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
  • framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
  • inspel till regionala utvecklingsnämndens arbete med planering och uppföljning, i synnerhet nämndens verksamhetsplan, samt
  • bevaka att uppdraget som Regional kollektivtrafikmyndighet fullföljs.

Utskottet ska vara referensgrupp i upphandlingsfrågor inom kollektivtrafikområdet.


Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se