Utskott för kollektivtrafikfrågor

Utskottet har som uppgift att inom kollektivtrafikområdet arbeta med:

  • Fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden,
  • framtidsbevakning och analys av långsiktiga utvecklingsområden,
  • inspel till regionala utvecklingsnämndens arbete med planering och uppföljning, i synnerhet nämndens verksamhetsplan, samt
  • bevaka att uppdraget som Regional kollektivtrafikmyndighet fullföljs.

Utskottet ska vara referensgrupp i upphandlingsfrågor inom kollektivtrafikområdet.


Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare.