Rapporter 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Revisionsplan 2018

Rev/1/2018

 Revisionplan 2018 .


Diarienummer

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsåret 2018

Rev/31/2018

Granskning av Regionstyrelsen 2018

Rev/32/2018

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2018

Rev/33/2018

Granskning av Patientnämnden 2018

Rev/34/2018

Granskning av Vårdvalsnämnden

Rev/35/2018

Granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2018

Rev/36/2018

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2018

Rev/37/2018

Granskning av Gemensam nämnd för Närvården Frostviken 2018


Skriv tabellbeskrivning här

Fördjupade granskningar

Rev/13/2018

Granskning av Produktions-och kapacitetsplanering - Uppföljande granskning

Rev/14/2018

Granskning av Chefsrollen

Rev/17/2018

Granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Rev/18/2018

Granskning av benskörhet och fallskador

Rev/19/2018

Granskning av Resultatförbättrande åtgärder och kontroll av personalökningar

Rev/28/2018

Granskning av Läkemedel i äldrevården

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Rev/5/2019

Revisionsberättelse för år 2018


Revisionsrapport granskning av Region Jämtland Härjedalen 2018


Granskning av räkenskaperna 2018

Rev/34/2018

Revisionsberättelse för Vårdvalsnämnden år 2018Rev/20/2018

Granskning av Regionens Delårsbokslut per aug. 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa organisationer där Regionen utser revisorer

Rev/21/2018

Granskning av Landstingsbostäder 2018

Rev/22/2018

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB

Rev/23/2018

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtland 2018 (Samjamt)

Rev/24/2018

Granskning av Stiftelsen Jamtli 2018

Rev/25/2018

Granskning av Torsta AB 2018

Rev/26/2018

Granskning av Almi Mitt AB

Rev/27/2018

Granskning av Norrtåg AB