Rapporter 2019

Skriv tabellbeskrivning här

Revisionsplan 2019

Rev/1/2019

 Revisionplan 2019 .


Skriv tabellbeskrivning här

Diarienummer

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2019

Rev/3/2020

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2019

Rev/6/2020

Gemensam nämnd för samverkan inom drift o service, utveckling samt specialist funktioner 2019

Rev/8/2019

Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2019

Rev/12/2019

Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2019

Rev/13/2019

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019

Rev/14/2019

Grundläggande granskning av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2019

Rev/22/2019

Grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2019


Skriv tabellbeskrivning här

Fördjupade granskningar

Rev/6/2019

Granskning av Psykisk ohälsa


Rev/18/2019

Granskning av IT-stöd avseende Cosmic

Rev/19/2019

Granskning av Utbetalningsprocessen

Rev/21/2019

Granskning av Tillgänglighet i vården


Rev/23/2019

Granskning av Ärendehanteringsprocessen

 Rev/27/2019  Granskning av Vårdskador


Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Rev/4/2020

Revisionsberättelse 2019


Granskningsredogörelse 2019


Granskning av Räkenskaper 2019Rev/24/2019

Granskning av Regionens Delårsrapport per aug. 2019Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa organisationer där Regionen utser revisorer

Rev/9/2019

Granskning av Landstingsbostäder i Jämtlands län AB 2019

Rev/10/2019

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019

  • Revisionsberättelse
  • Gransknings PM

Rev/11/2019

Granskning av Torsta AB 2019

Rev/15/2019

Granskning av Stiftelsen Jamtli 2019

Rev/16/2019

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB 2019

  • Revisionsrapport
  • Gransknings PM

Rev/17/2019

Granskning av ALMI MITT AB 2019

  • Revisionsrapport
  • Gransknings PM

?

Norrtåg AB

  • Revisionsrapport
  • Gransknings PM

RS/325/2020

Norra sjukvårdsregionförbundet