Regionfullmäktiges presidium

  • Startdatum 7 juni 2017, 08.30
  • Slutdatum 7 juni 2017, 15.00
  • Plats Styrelserummet, hus 3, plan 3