Registrering och samtycke

Registrering av förtroendevalda ledamöter och ersättare

Du har valts till förtroendeuppdrag i nämnd, styrelse eller annat organ i Region Jämtland Härjedalen.

Aktuella uppgifter om dig och dina uppdrag finns registrerade i vårt förtroendemannaregister Troman, ur vilket uppgifter kommer att visas på Region Jämtland Härjedalens webbplats www.regionjh.se.

För att vi ska veta att vi har rätt uppgifter om telefonnummer, adress, e-post m.m. ber vi dig fylla i nedanstående uppgifter, markera sedan de uppgifter du godkänner att vi publicerar på vår hemsida. Du kan en gång per år, utan kostnad, begära att få ta del av vilka personuppgifter om dig vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad.

MINA UPPGIFTER ÄR:

Jag godkänner publicering av följande personuppgifter på www.regionjh.se: *
(Kryssa i godkända personuppgifter. Om uppgiften inte är relevant, lämna rutan tom.)
Multiple selection

Bekräftelse och kopia på inskickade uppgifter mailas till din offentliga e-postadress.

Meddela gärna samordningskansliet eller sekreterare i organet om några uppgifter ändras.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214