Regionens Revisorer 2015-2018

Ordförande
Vakant

Vice ordförande Bernt Söderman (c) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Vice ordförande
Bernt Söderman (c)

Ledamot Gustav Onilsgård (v) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Gustav Onilsgård (v)

Ledamot Eva Simonsson (mp) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Eva Simonsson (mp)

Ledamot Viveca Asproth (s) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Viveca Asproth (s)

Ledamot Lars-Olof Eliasson (kd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Lars-Olof Eliasson (kd)

Ledamot Finn Cromberger (fp) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Finn Cromberger (l)

Ledamot Christer Jonsson (sd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Christer Jonsson (sd)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214