Protokoll och möteshandlingar

Äldre protokoll och möteshandlingar t.o.m 2016-12-31 från:

Arbetsutskottet
Gemensamma nämnden för upphandling
Patientnämnden
Pensionärsråd
Regionala utvecklingsnämnden
Regionens samverkansråd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Tillgänglighetsråd
Utskottet för ekonomi
Utskottet för hälso- och sjukvård
Utskottet för infrastruktur
Utskottet för personal
Vårdvalsnämnden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)