Händelse: Fördröjd uppföljning av patient med misstänkt cancersjukdom som uteblev

Anmälningsdatum: 2018-06-04
Diarienummer: RS/838/2018
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-06-20

Patient som remitterades från privattandläkare med misstänkt tumörförändring i munhålan. Patienten kallades för undersökning men uteblev och erbjöds ingen ny tid. Patienten erbjöds ny tid först efter 10 månader då detta upptäcktes i samband med kontroll av remisser. Patienten fick därefter ett snabbt omhändertagande.

Gällande rutiner har inte följts och händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214