Händelse: Fördröjd uppföljning av patient med misstänkt cancersjukdom som uteblev

Anmälningsdatum: 2018-06-04
Diarienummer: RS/838/2018
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2018-06-20

Patient som remitterades från privattandläkare med misstänkt tumörförändring i munhålan. Patienten kallades för undersökning men uteblev och erbjöds ingen ny tid. Patienten erbjöds ny tid först efter 10 månader då detta upptäcktes i samband med kontroll av remisser. Patienten fick därefter ett snabbt omhändertagande.

Gällande rutiner har inte följts och händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada.