Pressbilder/ kontaktpersoner

Pressbilderna är fria för publicering i samband med redaktionella artiklar om Region Jämtland Härjedalen. Ange fotobyline namn i samband med all publicering av pressbilderna.

Klicka på den bild du vill hämta, högerklicka på den högupplösta bilden och välj "Spara bild som..."

Regionråd. Regionstyrelsen

Eva Hellstrand (C) Regionstyrelsens ordförande

Eva Hellstrand (C)
Regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-601 28 95
Fotograf: Lena Manneby

Lars-Erik Olofsson (KD)
Regionstyrelsens 1:a vice ordförande
Telefon: 070-223 71 28
Fotograf: Sara Rönnberg

  Ann-Marie Johansson (S) Regionstyrelsens 2:a vice ordförande

Ann-Marie Johansson (S)
Regionstyrelsens 2:a vice ordförande
Telefon: 0647-440 40, 070-311 45 30
Fotograf: Andreas Larsson

Robert Hamberg (M) Regionstyrelsens 3:e vice ordförande

Robert Hamberg (M)
Regionstyrelsens 3:e vice ordförande
Telefon: 070-288 59 96
Fotograf: Fotograferna Anna & Maria AB

Regionråd. Hälso- & sjukvårdsnämnden

Foto saknas

Tom Silverklo (C)
Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande
Telefon: 073-267 27 97
Fotograf:

Lennart Ledin. Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande

Lennart Ledin (L)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 1:a vice ordförande
Telefon: 070-327 99 47
Fotograf: Sara Rönnberg

Bengt Bergqvist (S). Hälso & sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

Bengt Bergqvist (S)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-363 38 76

Christine Persson (C). Hälso- och sjukvårdnämndens 3:e vice ordförande.

Christine Persson (C)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande
Telefon: 070-329 74 15

Regionråd. Regionala utvecklingsnämnden

Elise Ryder Wikén (M) Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Elise Ryder Wikén (M)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Telefon: 070-649 64 04
Fotograf:

Karin Thomasson (MP) Regionala utvecklingsnämndens 1:a ordförande

Karin Thomasson (MP)
Regionala utvecklingsnämndens 1:a vice ordförande
Telefon: 070-699 99 28
Fotograf:Fotograferna Anna & Maria AB

Robert Uitto (S) Regionala utvecklingsnämndens 2:a vice ordförande

Robert Uitto (S)
Regionala utvecklingsnämndens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-962 73 64

Tjänstemän

Regiondirektör Hans Svensson
Regiondirektör Hans Svensson.

Hans Svensson
Regiondirektör
Fotograf: Sara Rönnberg

Regiondirektör Hans Svensson
Regiondirektör Hans Svensson.
Regiondirektör Hans Svensson.

Hans Svensson
Regiondirektör
Fotograf: Sara Rönnberg

Bitr. regiondirektör Anders Byström. Foto: Andreas Larsson

Anders Byström
Biträdande regiondirektör
Telefon: 063-14 66 00, 070-687 01 51
Fotograf: Andreas Larsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist

Maria Söderkvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 073-0611579

Regionstabschef Mikael Ferm. Foto: Andreas Larsson

Mikael Ferm
Regionstabschef
Telefon: 063-14 75 53
Fotograf: Andreas Larsson

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
Telefon: 063-14 77 76
Fotograf: Sara Rönnberg

Sara Nilsson
Kommunikationschef
Telefon: 063-14 77 37, 070-36 46 782
Fotograf: Sara Rönnberg

Krister Eriksson
HR-direktör
Telefon: 063-14 75 08, 070-664 22 11
Fotograf: Sara Rönnberg

IT-chef Marit Nilsson. Foto: Andreas Larsson

Marit Nilsson
IT-chef
Telefon: 063-14 76 77, 070-349 31 35
Fotograf: Andreas Larsson

Upphandlingschef Lena Larsson. Foto: Andreas Larsson

Lena Larsson
Upphandlingschef
Telefon: 063-14 77 28, 070-226 77 28
Fotograf: Andreas Larsson

Revisionsdirektör Leif Gabrielsson. Foto: Andreas Larsson

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör
Telefon: 063-14 75 28
Fotograf: Andreas Larsson

Fastighetschef Jan-Åke Lindroth. Foto: Andreas Larsson

Jan-Åke Lindroth
Fastighetschef
Telefon: 063-14 72 20, 070-595 80 97
Fotograf: Andreas Larsson

FoUU-chef. Göran Larsson. Foto: Andreas Larsson

Göran Larsson
FoU-direktör.
Telefon: 070-293 50 44
Fotograf: Andreas Larsson

Ingela Jönsson, chef, hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

Ingela Jönsson
Planeringschef
Telefon: 070-690 05 27, 063-14 77 62
Fotograf: Sara Rönnberg

Urban Tirén, regionöverläkare

Urban Tirén
Regionöverläkare
Telefon: 063-14 75 34, 063-15 32 72
Fotograf: Sara Rönnberg

Primärvårdschef Anna Granevärn. Foto: Andreas Larsson

Anna Granevärn
Primärvårdschef
Telefon: 070-261 05 59
Fotograf: Andreas Larsson

Folktandvårdschef Helena Westin

Helena Westin
Folktandvårdschef
Telefon: 063-14 75 14, 0730-77 31 07
Fotograf: Lena Manneby

Chef, Hälso- & sjukvårdspolitiska avdelningen (HOSPA). Anna Frisk

Anna Frisk
Chef Hälso- & sjukvårdspolitiska avdelningen
Telefon: 063-14 24 14, 072-201 79 04
Fotograf: Sara Rönnberg

Chef, område kollektivtrafik. Marie Nordmark

Marie Nordmark
Områdeschef, staben för kollektivtrafik
Telefon:
Fotograf:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214