Ros och ris

Välkomna till "Ros och Ris-sidan". Här kan du läsa de rosor som inkommit för område psykiatri.

Vill du skicka "Ros och ris", använd gärna formuläret på sidan "Lämna Ros och Ris".
Du kan också maila oss på mailto:brukarradet@regionjh.se.se, uppge vilken avdelning eller enhet som det gäller samt datum för händelsen. Vill du att vi kontaktar dig, lämna namn och telefonnummer.

Vi har även pelare på samtliga avdelningar inom slutenvården och på de olika mottagningarna, där du också kan lämna dina synpunkter.

Hanteringen av Ros och Ris

Inför varje brukarrådsmöte sammanställer vi inkomna åsikter. Varje enhetschef får ta del av det som rör dennes ansvarsområde.

Inkomna åsikter ska sedan tas upp på avdelningen/enhetens arbetsplatsträffar och chefen ska därefter återkoppla till oss i brukarrådet hur man behandlat inkomna åsikter.


Några exempel på åtgärder som gjorts utifrån Ris och Ros är:

  • rökrum har ordnats på några avdelningar
  • strategiskt arbete gällande värdegrund och bemötande har gjorts
  • införande av pedagogiska måltider
  • inhandlat radio
  • några personliga kontakter med patient/anhörig
  • minskade tvångsåtgärder

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214