Folkhögskoleverksamhet

Folkbildningsuppdragets mål är att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Regionala utvecklingsnämnden är styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal erbjuder bland annat utbildningar inom allmänna ämnen både på grundnivå samt gymnasienivå, yrkesutbildningar, musikutbildningar samt unika kurser i hantverk med hållbar livsföring.

En regional Folkhögskoleplan beskriver skolornas organisation och ledning, folkhögskolornas roll i regionala utvecklingsarbetet samt samverkansområden mellan skolorna och andra aktörer i koppling till Regional utvecklingsstrategi.