Regionalt serviceprogram 2014-2020

(Gällde till att börja med 2014-2018, blev dock förlängt med två år. Kommer därför att revideras i mindre omfattning under hösten 2017 samt våren 2018.)

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för en god servicenivå i Region Jämtland Härjedalen. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel.

Programmet ska vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå detta mål om en god servicetillgänglighet i länet samt vara vägledande för användandet av stödet till kommersiell service. Programmet ska också kunna användas av andra myndigheter, organisationer och företag i syfte att samla resurser och insatser mot det gemensamma målet – en god servicenivå i regionen.

Region Jämtland Härjedalens Regionala Serviceprogram inriktar sig mot dessa fyra prioriterade områden;

  1. Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning
  2. Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel
  3. Samordning för en god service
  4. Genomförandeprocess, ökad kunskap och nya metoder kring servicefrågor.

Klicka på länken nedan för att ladda ned eller läsa det regionala serviceprogrammet:

Regionalt serviceprogram 2014-2020 Pdf, 2.7 MB.

Handlingsplan

Kopplat till serviceprogrammet finns även en årlig handlingsplan som mer konkret arbetar gentemot de fyra insatsområdena och för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygd i Region Jämtland Härjedalen.

Klicka på länken nedan för att ladda ned eller läsa årets handlingsplan:

Handlingsplan 2018 Pdf, 161.6 kB.

Kommunala serviceplaner

Kommunernas planering och prioriteringsområden gällande kommersiell service är en viktig del av den regionala serviceplaneringen. Flertalet av kommunerna har upparbetat egna serviceplaner, dessa dokument finner ni här nedan.

Serviceplan Bräcke kommun Pdf, 496.3 kB.

Serviceplan Härjedalens kommun Pdf, 933.8 kB.

Bilaga till serviceplan, härjedalens kommun Pdf, 427.8 kB.

Serviceplan Krokoms kommun Pdf, 7.3 MB.

Serviceplan Ragunda kommun Pdf, 997.3 kB.

Serviceplan Strömsunds kommun Pdf, 538.1 kB.

Serviceplan Åre kommun Pdf, 1.4 MB.

Serviceplan Östersunds kommun Pdf, 250.8 kB.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se