Det finns olika typer av medel som ska skapa regional utveckling!

Det finns även annan typ av finansiering för regional utveckling än det anslag som Region Jämtland Härjedalen hanterar. Det gäller både medel som går att söka för olika typer av strategiska satsningar i ett företag och för projekt med inriktning mot näringslivsutveckling. En del medel söks i konkurrens på EU-nivå och andra nationellt. Här finns några tips på sidor där du kan hitta mer information om finansieringsmöjligheter.

Landsbygdspotten

Stöd till mindre initiativ/satsningar/projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling i Jämtland Härjedalen för tex:

- Kommunikationsinsatser (inköp av statistik, marknadsföring mm)

- Evenemang (anordna och delta)

Initiativet/satsningen/projektet ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin.

Ansökningsperiod 2022

Sista ansökningsdatum 15 september

Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

Läs mer om Riktlinjer för Landsbygdspotten här Pdf, 1.3 MB.

Ansökningsformulär för Landsbygdspotten laddar du ned här Word, 44.4 kB.

Slutredovisningsblankett för Landsbygdspotten laddar du ned här Word, 40.6 kB.

För frågor kontakta Malin Nyqvist Ljungberg
malin.nyqvistljungberg@regionjh.se

Allmänt om utvecklingsfinansiering

Så finansieras regional utveckling - Information från Sveiges kommuner och landsting (SKR)
Läs mer om hur regional utveckilng finansieras

Om regionala företagsstöd - Information från Tillväxtverket
Läs mer om regionala företagsstöd

Riktad information till företagare - Nationella sidan Verksamt.se
Ta dig till verksamt.se

Länkar till finansieringskällor

Leader - lokalt ledd utveckling
Leader 3sam (Strömsund och Ragunda kommun)
Leader Sjö, Skog & Fjäll (Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersunds kommuner)

Jordbruksverket - stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden
Se mer information om Jordbruksverkets stöd här

Länsstyrelsen
Stöd för landsbygdsutveckling
Stöd till naturvård
Stöd till jordbruksföretagare
Stöd för åtgärder i vatten

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt
Se mer information om Vinnova här

Naturvårdsverket - driver och samordnar Sveriges miljöarbete
Se mer information om Naturvårdsverket här

Interreg - utveckla samarbetet över nationsgränserna
Se mer information om Interreg här

ESF - driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad
Se mer information om ESF här

ERUF - bidrar till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning
Se mer information om ERUF här

Energimyndigheten - leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem
Se mer information om Energimyndigheten här

Kulturen, Region Jämtland Härjedalen - stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till kulturella projekt och aktiviteter.
Se mer information om kulturstöd här

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se