Timbanken

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning.

Du kan få rådgivning inom följande områden

  • Affärsplan och affärsstrategi
  • Ekonomi och juridik
  • Marknad och sälj
  • Ledning, personal- och organisationsutveckling
  • Produkt-/tjänsteutveckling och import/export 
Vilken typ av rådgiving behöver du och ditt företag ?
Så här gör du för att få konsulttimmar
Har du frågor om Timbanken?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se