Timbanken

Timbanken – kostnadsfri rådgivning

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom Timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning under ett år för att utveckla och framtidssäkra ditt företag.

Du kan få rådgivning inom sex olika kompetensområden:

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

Här ingår exempelvis affärsidé, affärsplan, affärsutveckling, cirkulära affärsmodeller samt företagsregistrering.

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

Här ingår exempelvis allmänna ekonomiska frågor, som ekonomistyrning, lönsamhetsanalyser, rutiner för löpande bokföring, information om lagar, tillstånd och regler, avtal, samt allmänna juridiska frågor. Även offentlig upphandling och kompetens inom generationsväxling ingår i detta kompetensområde.

Marknadsföring och sälj

Här ingår exempelvis prissättning, säljteknik, säljstrategi, marknadsplan och marknadsföring, strategisk marknadskommunikation, varumärkesarbete, grafisk profil och kompetens inom sociala medier.

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktiv arbetsgivare

Här ingår exempelvis organisationsutveckling, arbetsrätt, styrning, företagsstruktur, allmänna personalfrågor, styrelsearbete, ledningsfrågor och kompetens kring kompetensförsörjning samt attraktiv arbetsgivare i syfte att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla kompetens.

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

Här ingår exempelvis allmän kompetens inom patent och immateriella rättigheter, import, export, internationalisering och kunskap om framtagning av prototyper.

Digitalisering och IT

Här ingår exempelvis digitala strategier eller digitalisering och effektivisering av processer, automation, teknisk kompetens, internet, e-handel, utveckling av appar samt IT-säkerhet.

Har du frågor?

Mer information om Timbanken finns på www.timbanken.eu/jh.

Ta gärna kontakt med någon i Timbanksteamet. Du hittar kontaktuppgifterna för respektive kommun under rubriken Näringslivsenheter på Timbankens webbplats.