Bredband

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.       

Se gärna den nya filmen från Post- och telestyrelsen om "Nyttan med bredband", klicka här för att se filmen (öppnas i nytt fönster) och läs gärna PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband?", klicka här för att ladda ner denPDF.

Högre krav på tillgång till bredbandsinfrastrukturen

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt bytts ut i stora delar av Sverige. Bredband har kunnat erbjudas genom nyetablering av fiber, mobilnät som har uppgraderats och byggts ut med 3G och därefter 4G och 4G+, teknikuppgraderingar av fasta nät som initialt byggdes för andra syften, exempelvis kopparnätet och kabel-TV-näten. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen och allt fler i länet blir beroende av bredbandsinfrastrukturen.

I den nya nationella strategin, Sverige helt uppkopplat 2025, har flera målsättningar tagits fram och visionen är ”ett helt uppkopplat Sverige”. Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden,

Du som är intresserad och vill veta mer om utbyggnaden hos dig, ska i första hand ta kontakt med din kommun. Information om vem du ska kontakta hittar du här.

Regionen ansvarar för att samordna aktörer som är verksamma på bredbandsområdet och stödja kommuner i dess arbete med bredbandsfrågor.

Kommersiella aktörer ansvarar för utbygganden av bredband i Sverige. När det gäller orter som är mindre än 200 invånare, eller landsbygd kan det finnas möjlighet till stöd från Jordbruksverket. Stödet administreras av Länsstyrelsen.

Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator. Uppdraget är brett och du kan läsa mer på bredbandsforum.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214