Varför bredband?

Snabbt bredband och fiber är en samhällsviktig infrastruktur!           

Invånare, näringsliv och offentlig verksamhet ställer krav på bredbandsutbyggnad. Tjänster och användningsområden inom IT utvecklas ständigt. Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering.

Läs gärna PTS:s folder "Funderar du på att skaffa bredband?", klicka här för att ladda ner den,PDFeller se filmen "Nyttan med bredband", klicka här för att se den.

Bra IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare:

 • att göra regionen attraktiv för invånare och verksamheter
 • att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster
 • att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv:

 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag
 • att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden
 • att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

Offentlig verksamhet:

 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem
 • att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas
 • att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort
 • att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Läs gärna mer om bredband, vad bredband är och om digitalisering samt vad detta innebär för dig som privatperson eller företag på hemsidan Smarta samhället

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214