Jämtlandsstråket

Tillväxtverket har beviljat medel för ett tvåårigt projekt för ”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre – Krokom – Östersund” fram till 2015-12-31.

Projektets syfte är att stärka den gemensamma arbetsmarknadsregionen genom att bland annat:

 • Underlätta effektiv och hållbar arbetspendling mellan orterna i stråket
 • Utveckla former för gemensam bostadsförsörjning
 • Utveckla former för samverkan mellan kommunerna kring service och tjänster för boende efter stråket
 • Utveckla samsyn kring näringslivsutveckling efter stråket

Projektägare är Region Jämtland Härjedalen. Medfinansiärer är Åre, Krokoms och Östersunds kommuner liksom Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Styrgrupp

Styrgruppen består av ledande politiker från de tre kommunerna och Region Jämtland Härjedalen, samt en representant från länsledningen vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Följande personer ingår:

 • Robert Uitto (ordförande), Region Jämtland Härjdalen
 • Eva Hellstrand, Region Jämtland Härjdalen
 • Karin Österberg, Region Jämtland Härjdalen
 • Peter Bergman, Åre kommun
 • Linus Kimselius, Krokoms kommun
 • Anders Edvinsson, Östersunds kommun
 • Susanna Löfgren, Länsstyrelsen Jämtlands län

Projekt- och arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen, länsstyrelsen och de tre medverkande kommunerna. Tjänstemännen ska i sina respektive organisationer representera kunskapsområdena översiktlig fysisk planering, infrastrukturfrågor och näringslivsfrågor. En av tjänstemännen från regionförbundet är projektledare och ordförande i arbetsgruppen.

Följande personer ingår för närvarande i arbetsgruppen:

Region Jämtland Härjedalen: Jan Molde (projektledare)
Åre Kommun: Ida Turesson, Magnus Dahlin och Lars Nilsson
Krokoms kommun: Anne Dahlgren och Örjan Wiklund
Östersunds kommun: Jenny Jernström, Krister Frykberg och Carina Otterfalk
Länsstyrelsen: Hans Halvarsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)