Välfärd klimat och kompetens

Kommunal utveckling

Genom samverkan kan vi i Jämtland Härjedalen samla kraft och bli effektiva. På uppdrag av kommunerna i Jämtland Härjedalen koordinerar vi kommunala frågor där det finns samordningsvinster.

Arbetet bidrar till länets gemensamma utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Det handlar om frågor där kommunerna ser möjligheter med att lära av varandra och där ett samarbete är mer effektivt än enskilt arbete inom varje kommun. I dagsläget koordinerar vi t.ex. sociala välfärdsfrågor, kompetens- och arbetsmarknadsfrågor samt energi- och klimatfrågor.

Uppdragen definieras i en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Enheten Välfärd och klimat som jobbar med de kommunala uppdragen är sedan augusti 2021 HBTQI-diplomerade för att vi vill arbeta aktivt med mångfald och inkludering.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se