Kommunal utveckling

Genom samverkan kan vi i Jämtland Härjedalen samla kraft och bli effektiva. På uppdrag av kommunerna i Jämtland Härjedalen koordinerar vi kommunala frågor där det finns samordningsvinster.

Arbetet bidrar till länets gemensamma utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Det handlar om frågor där kommunerna ser möjligheter med att lära av varandra och där ett samarbete är mer effektivt än enskilt arbete inom varje kommun. I dagsläget koordinerar vi t.ex. sociala välfärdsfrågor, kompetens- och arbetsmarknadsfrågor samt energi- och klimatfrågor.

Uppdragen definieras i en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.