Seminarium: Att gå från ord till handling för en klimatsmart fordonsflotta den 11 maj


Ett digitalt inspirationsevent med hållbarhetsfokus kopplat till Bilen, Bränslet och Beetendet.

Mattias Goldman inspirationsföreläser - Läs programmet i sin helhet här. Pdf, 317.1 kB.

Anmäl dig senast den 5 maj här

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se