Energikontoren Sverige samlar webbinarier

För att ta ett samlat grepp om den allmängilitga information som landets olika energikontor kommer ut med, har Energikontoren Sverige samlat den under ett och samma paraply.

Informationen om november månads olika öppna webbinarier finns på Energikontoren Sveriges hemsida. Webbinarierna är tänkta att tillhandahålla information som kan vara matnyttig oavset var i landet man bor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se