Inbjudan till arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn i Jämtlands och Västernorrlands län

Projektet Förnybart i tanken tillsammans med Inlandsbanan och initiativet Fossilfri konkurrenskraft bjuder in till en arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn i Jämtland och Västernorrlands län

Syftet med arbetsgruppen är att underlätta samverkan, partnerskap och affärer samt att påskynda utvecklingen regionalt.

Elise Ryder Wikén Ordförande för Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen hälsar välkommen tillsammans med Jimmy Anjevall, Jämtkraft. Peter Enå Utvecklingschef, Inlandsbanan leder mötet.

Satsningar i regionen
• Tomas Widenfalk, Ånge kommun, berättar mer om site Alby där Permascand och RES planerar för ett utvecklings- och teknikcenter för grön vätgas.
• Mikael Antonsson, Everfuel, berättar mer om deras satsningar på vätgastankstationer i länen.

Vi avslutar mötet med laget runt.

När: 13 september 2022, kl. 10-11.30
Plats: Teams-länk
Anmälan: Via denna länk senast 8 september https://forms.office.com/r/hfJ7XuQAaz

Varmt välkomna!

Aktiviteten arrangeras inom ramen för projektet Förnybart i tanken som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och BioFuel Region.

BIld på olika loggor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se