Avslutade insatser

Här hittar du information om insatser som vi på Energikontoret arbetat med.

  • BUILD2LC
    Läs mer på www.interregeurope.eu/build2lc
  • Noder
    Projektet regionala noder är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet som är en del av det Nationella regionalfondsprogrammet pågick till 2021. Syfte med satsningen var att informera små och medelstora företag om de stöd till energieffektivisering som finns och vara behjälpliga vid ansökan av dessa. Energikontoren hjälpte till att leda företaget vidare för att fler energieffektiviseringsåtgärder skulle genomföras på företagen.
    Se resultatbild här Pdf, 247.8 kB.
Bilden visar en resultatbild av projektet Noder. Nyckeltal som 15 samverkansparter, 402 företag har informerats om energieffektivisering och olika stödformer, 42 seminarier har arrangerats, 87 platsbesök på företag har gneomförts och 133 företag har fått stöd i sitt energieffektiviseringsarbete. vid texten syns illustrationer med pratbubblor, en fabrik, ett dokument, två personer som skakar hand och en Sverigekarta.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se