Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.


cekCoacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacherna finns för närvarande i ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten, vilket möjliggör att coachningen kan ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med maj 2021.

Därför ska ditt företag delta i coachningsprogrammet:

 • Ni vill förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan
 • Ni vill snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder.
 • Ni får kostnadsfri coachning och rådgivning.
 • Ni kan dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Coachningsprogrammet kan vara till hjälp för företag som:

 • Behöver en puff i rätt riktning.
 • Har begränsat med tid.
 • Önskar lära mer om energieffektivisering och klimatfrågor.

Så fungerar det

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

Enskild coachning:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam coachning:

 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Stöd inför finansieringslösningar

Kan mitt företag få hjälp av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är helt kostnadsfritt.