Energi- och fastighetsnätverket i Jämtlands län

Energi- och fastighetsnätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor i Jämtlands län

Energikontoret samordnar ett Energi- och fastighetsnätverk för länets kommuner och kommunala fastighetsbolag.

Syftet med nätverket är att utveckla samarbetet kring energi- och fastighetsfrågor mellan ansvariga tjänstepersoner i länets kommuner, kommunala bostadsbolag och Region Jämtland Härjedalen. Samverkan sker genom regelbundna nätverksmöten som varvas med föreläsningar, utbildningar och studiebesök. Aktörerna har själva finansierat en samordnare på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Nätverket har som mål att:

  • Minska kostnader för utbildningar, fortbildningar och andra gemensamma behov genom samordning och samverkan samt att så långt som möjligt arrangera lokala lösningar
  • Genom att dela erfarenheter, kunskap och idéer öka takten och minska kostnader för energirenoveringar med hög miljöprestanda i berörda parters fastigheter i Jämtlands län

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se