Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du kan göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Vi ger opartiska råd och hjälper dig hitta den bästa tekniska lösningen som passar dina förutsättningar. Region Jämtland Härjedalen samordnar kommunal energi- och klimatrådgivning för sju av länets kommuner.

Besök rådgivningens hemsida för mer information: www.energirad.se

Bild på solpaneler


Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • Minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • Sänka dina energikostnader
  • Optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • Få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • Producera förnybar el med exempelvis solceller
  • Ställa om till hållbara transporter, dags för elbil eller elcykel?
  • Söka eventuella investeringsstöd

Besök hos företag och föreningar

Företag och föreningar erbjuds kostnadsfria energirådgivningsbesök på plats. Genom att göra en energiöversyn kan man ofta identifiera flera kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Energi- och klimatrådgivning i Jämtlands län

Energi och klimatrådgivningen samordnas av Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen och finansieras av Enegrimyndigheten. Energirådgivarna i länet har tagit fram en gemensam hemsida www.energirad.se där du hittar mycket information och tips samt kontakter till installatörer.

Du kan även gå in och följa energi- och klimatrådgivningens facebooksida för att se vad som händer.

Kontakta oss för rådgivning via:

energirad@regionjh.se
eller 063 - 14 76 80


stad
Energirådgivningen
EKR logga
EKR Logga