Förstudie GREEN

För grön energiomställning och effektivisering i företag i Jämtland Härjedalen.

Mellan perioden 2022-03-01 och 2022-11-30 så genomförs en förstudie i syfte till att undersöka förutsättningarna för ett kommande genomförandeprojekt som stöttar små och medelstora företag i Jämtlands län i sin gröna omställning.

Förstudien delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.